Investeren in de jeugd van Groningen
Tijd voor Toekomst investeert in de jeugd van de Provincie Groningen. Het wil bereiken dat kinderen dezelfde kansen krijgen, welke achtergrond ze ook hebben en waar ze ook wonen. Dat ze bewust en bekwaam worden. Bewust van hun omgeving, van zichzelf en van de kansen die ze hebben voor hun toekomst. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zich kunnen ontplooien. Dat hun dromen uitkomen. En dat ze kunnen worden wie ze willen zijn.

Breder, beter en rijker aanbod aan kinderen
Het programma doet dit door nauw samen te werken met de scholen en hen, onder de noemer De verrijkte schooldag, te helpen hun aanbod verder te verbreden, te verbeteren en te verrijken. Op het gebied van cultuur, sport, muziek, gezondheid, maar ook op het gebied van regulier onderwijs. Meer lessen, andere lessen, aanvullende programma’s, nieuwe methoden. Hiervoor is structureel geld, menskracht, onderzoek en ervaring beschikbaar. Professionals kunnen op school helpen het verschil te maken.

Op onze school hebben wij een aantal weken per schooljaar dat wij meedoen aan de activiteiten van Tijd voor Toekomst. Dit is zowel onder schooltijd als na schooltijd op woensdag, donderdag of vrijdag.