Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten van de school.

24 januari 2023
folder stichting leergeld
23 januari 2023
Handboek onderwijsondersteuning
18 december 2023
Protocol pesten
18 december 2023
Protocol social media
12 december 2023
Protocol time-out, schorsing en verwijderen
24 januari 2023
protocol weeralarm communicatie ouders
18 december 2023
Protocol weglopen
18 december 2023
School ondersteuningsprofiel
Hierin kunt u lezen hoe de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen ...
18 december 2023
Veiligheidsplan