Taal ontwikkelingsstoornis

Wat is TOS?

Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tos is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen.

In Heiligerlee werkt Kentalis intensief samen met de basisschool CBS Mons Sinaï. Voor verdere informatie zie onze folder.
Tevens kunt u over TOS veel informatie vinden op de site www.tosinbeeld.nl