Mons Sinaï, een school waar je meer doet als je meer kunt!Op Mons Sinaï willen we tegemoetkomen aan de mogelijkheden van elk kind.

Dit betekent dat we de leerstof aanpassen aan het niveau van de kinderen. Voor wie de leerstof te hoog gegrepen is passen we het niveau aan, maar ook voor wie de leerstof niet uitdagend genoeg is.

Kinderen die meer kunnen, kunnen zich gaan vervelen tijdens de les, waardoor ze de motivatie om te leren kwijt dreigen te raken. Ook komt een kind dat alles vlot kan niet of weinig in aanraking met dingen die hij/zij moeilijk vindt en wordt hierdoor nauwelijks uitgedaagd.
We bieden daarom deze kinderen extra werk aan op hun eigen niveau, levelwerk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld moeilijke spellen, wiskundeopgaven of een vreemde taal. Het kind volgt een deel van de reguliere les, waarna het verder gaat met dit levelwerk. Door alleen de moeilijke opgaven van de reguliere les te maken, blijven ze tijdens de lessen onderdeel van de groep. Een kind kan levelwerk krijgen voor rekenen, taal, algemene ontwikkeling of een combinatie hiervan.